Integritetspolicy Go! - Studio

Personuppgiftsansvar m.m.

Ideella föreningen Go! (”IFG”) äger och driver webbplatsen go-studio.se

IFG är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

Villkoren i denna integritetspolicy kan komma att ändras, du bör därför läsa igenom villkoren med jämna mellanrum.

Insamling och användande av personuppgifter

IFG samlar in personuppgifter (namn, och telefonnummer, e-post och profilinformation) om dig som du lämnar i samband med din registrering.

Informationen används för att kunna besvara frågor, driva och förbättra vår webbplats och våra program.

I våra tjänster ingår att visa dig personligt anpassat innehåll och personligt anpassade matchningar på vår webbplats och på webbplatser som våra samarbetspartners har. Information om dig kan användas för att kontakta dig om uppdateringar, genomföra undersökningar eller lämna informations- och tjänsterelaterad kommunikation.

IFG samlar också in information om hur du använder och interagerar med webbplatsen, din demografiska information och information om din dator och mobila enhet.

Samtycke

När du registrerar dig på vår webbplats eller klickar på ”close” knappen samtycker du till att IFG behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges.

Överföring av personuppgifter m.m.

Uppgifter om dig kan också behandlas av underleverantör till IFG. Vi överför uppgifter om dig till samarbetspartners som hjälper oss att erbjuda dig våra tjänster. Våra samarbetspartners har inte rätt att använda uppgifter om dig i annat syfte. Vi överför inte uppgifter till samarbetspartners för marknadsföringssyfte utan ditt medgivande.

Säkerhet

IFG strävar efter att tillhandahålla en säker miljö genom att försöka begränsa åtkomsten till vår databas till våra behöriga användare. IFG kan inte garantera att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna. IFG ansvarar inte för hur användare lagrar eller överför uppgifterna till annan. Du bör inte ange känsliga uppgifter på IFGs webbplats.

Rätt att begära information

Du har rätt att få information om hur personuppgifter om dig behandlas av IFG och vilka uppgifterna är. Du har även rätt att få uppgifter rättade.

En begäran ska göras skriftligen och undertecknas av dig. Den ska skickas med vanlig post till oss, det är alltså inte tillräckligt att skicka begäran via       e-post. Du har rätt att en gång per år få besked utan kostnad.

Gallring av personuppgifter

När du tar bort dina personuppgifter sparar vi bara loggar och information om din aktivitet på IFGs webbplats som inte kan identifiera dig personligen.

Kontakta oss

Om du har frågor kan du kontakta oss på info@go-studio.se. Du kan också skriva till oss:

Ideella föreningen Go! c/o Skärsätragården, Pyrolavägen17, 181 60 Lidingö.

Användarvillkor

Inledning

Dessa Villkor finns på IFGs webbplats go-studio.se. som nedan kallas för Webbplatsen. Villkoren gäller för allt innehåll, all användning av Webbplatsen.

Villkoren är ett avtal mellan dig och IFG. Varje gång du går in på Webbplatsen godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, ska du inte använda Webbplatsen.

Användning av Webbplatsen och Innehåll

Innehållet på Webbplatsen, som design, text, illustrationer, bilder, videos, information, logotyper, knappsymboler, programvara och ljudfiler kallas för Innehållet. Det är skyddat av upphovsrätt och varumärkesskydd och enligt andra gällande lagar.

Du får bara använda Webbplatsen och Innehållet för ditt eget bruk. Du får ladda ner och skriva ut Innehållet på Webbplatsen bara för ditt eget bruk.

Innehållet tillhör IFG.

All kod som IFG har skapat för att visa Innehåll är också skyddade av upphovsrätt och du har inte rätt att kopiera eller adaptera sådan kod.

Ansvarsbegränsning

IFG ansvarar inte för det som läggs in i Profilerna.

IFG kan inte garantera att alla personer som använder Webbplatsen är de personer som de säger att de är.

Det kan finnas fel i Innehållet. IFG ansvarar inte för fel.

Du får gärna kontakta oss om du tycker att något är fel.

Användares skyldigheter

Du får inte:

 1. visa, dela ut, spara eller förstöra material

 2. bryta mot säkerheten på Webbplatsen

 3. visa information som är missvisande eller kriminell

 4. lägga in information som är felaktig om dig

 5. trakassera någon

 6. kopiera material som är skyddat av upphovsrätt

 7. skicka in material som är stötande, vulgärt, obscent, hotande, förnedrande, rasistiskt eller diskriminerande

 8. marknadsföra produkt eller tjänst

 9. framhålla någon speciell politisk åsikt

 10. framhålla någon speciell religion

 11. kopiera, använda eller ändra programvara

Du får inte heller vidta annan åtgärd som kan skada IFG eller användare.

IFG utreder angrepp mot IFGs säkerhetssystem och kan ta hjälp av polis och andra myndigheter.

Om någon annan använder dina uppgifter ska du meddela IFG.

Registrering av profil m.m.

När du registrerar dig lämnar du information om bland annat din e-postadress. Detta kallas Din Information.

Du ansvarar själv för att alla uppgifter som du lämnar är korrekta.

IFG kan erbjuda dig tjänster och produkter från någon av våra samarbetsorganisationer.  

Du äger inte Din Information. När du går ur IFGs verksamheter raderas all information om dig.

Om du inte går in på Webbplatsen på lång tid kan IFG radera Din Information.

Användarinnehåll och bidrag

Du har ansvaret för all den information som du skickar in och visar. Data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden och annat material inskickat, publicerat eller visat av dig på eller genom en Webbplats kallas för Användarinnehåll. Den person som Användarinnehåll kommer från ansvarar för det.

IFG garanterar inte att Användarinnehåll är sant och korrekt. Det är på egen risk som du förlitar dig på material som har lagts in.

Ändring av Villkoren

IFG kan när som helst ändra Villkoren. Ändringarna börjar gälla en vecka efter publicering på Webbplatsen.

Tvister m.m.

Svensk lag gäller för dessa Villkor. Tvister ska avgöras av svensk domstol.

Intrång i upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter

Du får inte använda Webbplatsen för att göra intrång i annans upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. IFG kan avsluta konton och blockera åtkomst till Webbplatserna för användare som gör intrång i immateriella rättigheter.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Länkarna finns bara med för att underlätta för dig. IFG är inte ansvarig för innehållet på andras webbplatser. Om du går in på länkade tredje parts webbplatser sker det på egen risk.

Mobila tjänster

Om du använder Webbplatsen genom en mobil enhet godkänner du att information om ditt användande av Webbplatsen genom den mobila enheten och din mobiloperatör kan kommuniceras till oss.

Användandet av Webbplatsen genom en mobil enhet kan leda till att information visas på och genom din mobila enhet. Du bekräftar att du är ansvarig för alla kostnader och nödvändiga medgivanden som behövs för att komma åt Webbplatserna genom din mobila tjänsteleverantör.

Avtalstid m.m.

Dessa Villkor gäller så länge som du är användare av Webbplatsen. IFG kan ta bort ditt användarinnehåll från Webbplatsen om du bryter mot dessa Villkor. Din registrering kan avslutas av IFG.

Om cookies

IFG använder s.k. cookies på sina webbplatser. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.